EXPEDITING

Vzhledem k tomu, že do vašeho dodavatelského řetězce je zapojeno mnoho dodavatelů, je udržení harmonogramu vašich projektů výzvou. Zpožděná dodávka materiálů, výrobků nebo vybavení znemožňuje dokončit váš projekt včas a podle rozpočtu. Náš nezávislý expediting udržuje váš projekt v souladu s harmonogramem tím, že zajistí, aby vaši dodavatelé včas dodali vaše produkty.

Náš expediting pokrývá každou fázi vašeho výrobního procesu a umožňují vám:

  • Mít aktuální informace o svém projektu díky pravidelným zprávám o stavu přizpůsobeným vašim konkrétním potřebám
  • Určit oblasti, které by mohly způsobit zpoždění. Pokud dojde ke zpoždění, implementujeme rychlá protiopatření, která vám pomohou vyhnout se dalšímu opoždění
  • Zajistit, aby materiály a zařízení byly dodány včas a splňovaly smluvní dodací podmínky

Náš expediting zahrnuje:

  • Koordinaci expedice se všemi dodavateli
  • Monitorování odeslání materiálu
  • Návštěvy u vašich dodavatelů
  • Doporučení nezbytných opatření
  • Pravidelné reportování
  • Posouzení situace pro váš celkový projekt
  • Monitorování výkonu dodavatele